Politieke peilingen: van actueel
tot trends door de tijd

Hieronder vindt u een aantal grafieken die data weergeven over de meest recent uitgevoerde zetelverdeling op basis van de meest recente politieke peilingen uitgevoerd door Kantar. Daaronder vindt u een grafiek die het vertrouwen in het huidige kabinet van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 door de tijd heen weergeeft. Daaronder vindt u een historisch overzicht van zetelpeilingen uitgevoerd door Kantar. Bij elke grafiek wordt kort een toelichting gegeven over de ontwikkeling die te zien is. 

Zetelverdeling Tweede Kamer

Hieronder vindt u de zetelverdeling van de laatste politieke peiling uitgevoerd door Kantar. De VVD is na een daling eind vorig jaar weer terug op het zetelaantal dat zij ook bij de Tweede Kamerverkiezingen behaalden. Forum voor Democratie heeft minder zetels dan bij de vorige meting. 50Plus en de PvdA hebben in de deze peiling meer zetels dan zij in bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalden.

 

Vertrouwen in de coalitie

Het vertrouwen in de coalitie is sinds de uitbraak van de corona crisis significant gestegen. Het vertrouwen in de coalitie is gedurende de gehele regeerperiode van het kabinet VVD, CDA, ChristenUnie en D66 nog nooit zo hoog geweest. 

 

Zetelverdeling door de jaren heen

 

Onderzoeksverantwoording

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeksverantwoording van de meest recent uitgevoerde peiling van Kantar.

Onderzoeksnummer: D0542/244407619 

Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI  

Aantal respondenten: 901 Nederlanders (18+) (bruto steekproef: n=2.000, respons = 45%) 

Meest recente veldwerkperiode: 23 t/m 26 juni 2020  

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio. 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) komt dit overeen met een marge van circa twee tot drie zetels (~3%).   

Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar gebruiken.