Overzoek over maatschappelijke thema's

Naast gegevens over de politiek staan op deze website ook vragen die gaan over sociaal-maatschappelijke aspecten van de Nederlandse samenleving. Zo onderzoeken we periodiek in hoeverre Nederlanders in de komende twaalf maanden grote veranderingen – ten goede of ten slechte – verwachten in bijvoorbeeld hun gezinssituatie, financiële situatie en de werksituatie. Daarnaast vragen wij ook of Nederlanders denken of Nederland en de rest van de wereld zich in de goede of juist verkeerde richting bewegen. 

Welke veranderingen verwacht men in het komende jaar?

 

Niet meer Nederlanders dan normaal verwachten in de komende twaalf maanden een verandering van woning, baan of gezinssituatie.

Vraag:  Wat verwacht u de komende 12 maanden van… n 1000 (percentage zal iets beter worden + zal veel beter worden)

 

Welke veranderingen verwacht men in het komende jaar?

 

Meer Nederlanders dan normaal verwachten in de komende twaalf maanden minder te gaan bewegen. Daarnaast verwachten minder Nederlanders dan voorheen dat er een verbetering in de  financiële situatie zal plaatsvinden. 

Vraag:  Wat is op u van toepassing? n 1000 (percentage waarschijnlijk + zeker)

 

Hoe gaat met Nederland?

 

Voor het eerst denken er meer Nederlanders dat Nederland in het algemeen gesproken zich de goede kant op ontwikkeld. Dit gebeurt voor het eerst tijdens de eerste weken van de corona crisis.

Vraag: Denkt u dat Nederland zich, in het algemeen gesproken, in de goede of de verkeerde richting ontwikkelt? n 1000

 

Hoe gaat met de wereld?

Het merendeel van de Nederlanders denkt dat in algemeen gesproken, het in de verkeerde richting gaat met de met de wereld.

Vraag: Denkt u dat de wereld zich, in het algemeen gesproken, in de goede of de verkeerde richting ontwikkelt? n 1000